MeetingDesigner

MeetingDesign

Comwell tilbyder gratis rådgivningsservice, der gør dine møder bedre. Vi kalder den MeetingDesign.

På alle hoteller har vi erfarne og uddannede MeetingDesignere, der udover at rådgive dig omkring de fysiske forudsætninger for dit møde, også kan give dig tips til arbejdsmetoder, værktøjer og programplanlægning - altid med udgangspunkt i dine ønsker.

Med MeetingDesign får du sikkerhed for, at forudsætningerne for et udbytterigt møde er på plads.

MeetingDesignerne hjælper dig med:

  • At planlægge dit møde
  • Tips til hvordan mødedeltagerne forbereder sig inden mødet 
  • Forslag til arbejdsmetoder og aktiviteter, der passer til dit møde 
  • Tips til hvordan mødedeltagerne engageres i mødets program 
  • Hvordan pauserne bliver en aktiv del af dit møde  
  • Hvordan forplejning programsættes med henblik på, at nå mødets mål 
  • At opleve, at forplejningen kan være mere end blot at tilfredsstille sulten 
  • At opleve, at de fysiske omgivelser har stor betydning for mødets resultat 
  • Ideer til opfølgning der sikrer, at du forlænger udbyttet af mødet længe efter 

Har jeres møder den ønskede effekt? 
Læs mere om hvordan I ved hjælp af eksempelvis Motiverende Møder, Teamudvikling eller Teambuilding kan skabe større udbytte af jeres møder eller konferencer.